NOVIDADES: - JotaErre.inc
𝐁𝐎𝐋𝐒𝐀 𝐇𝐎𝐁𝐎𝐒 𝐋𝐄𝐓𝐓𝐄𝐑 𝐂𝐇𝐀𝐈𝐍𝐒 𝐒𝐈𝐍𝐆𝐋𝐄
.
🔇 •ᴅᴇ: R$ 229,99.
📣 •𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐩𝐞𝐧𝐚𝐬: R$ 169,99.
.
💰 •єм ατє́ 12x [sєм נυrσs].
✈️ •ƒrєτє grάτis ραrα τσ∂σ вrαsiℓ.
🔒 •ραgαмєทτσ σทℓiทє sєgυrσ viα мєrcα∂σραgσ.
.
.
🔺 ᴘʀᴏᴅᴜᴛᴏs ɴᴏᴠᴏs/ ʟᴀᴄʀᴀᴅᴏs.
🔺 ɢᴀʀᴀɴᴛɪᴀ ɴᴀ sᴜᴀ ᴄᴏᴍᴘʀᴀ.