NOVIDADES: - JotaErre.inc
 𝐑𝐄𝐋𝐎𝐆𝐈𝐎 (𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐘 𝐅𝐀𝐒𝐇𝐈𝐎𝐍)
.
🔇 •ᴅᴇ: R$ 299,99.
📣 •𝐩𝐨𝐫 𝐚𝐩𝐞𝐧𝐚𝐬: R$ 219,99.
.
💰 •єм ατє́ 12x [sєм נυrσs].
✈️ •ƒrєτє grάτis ραrα τσ∂σ вrαsiℓ.
🔒 •ραgαмєทτσ σทℓiทє sєgυrσ viα мєrcα∂σραgσ.
.
.
🔺 ᴘʀᴏᴅᴜᴛᴏs ɴᴏᴠᴏs/ ʟᴀᴄʀᴀᴅᴏs.
🔺 ɢᴀʀᴀɴᴛɪᴀ ɴᴀ sᴜᴀ ᴄᴏᴍᴘʀᴀ.